Lesekompetanse

Lese- og skrivetrening

KURS I Leseforståelse og skriving

KURS FOR LÆRERE

 

Lese for å lære – integrering av læringsstrategier i undervisningen

 

Kurs og foredrag legges opp i samarbeid med oppdragsgiver. Deltakerne blir presentert for et omfattende utvalg læringsstrategier som eksemplifiseres og demonstreres.

 

Arbeid med ”gråsoneelever”

 

Kurset gir praktisk innføring i hvordan lærere kan avdekke hva som er elevens leseproblem og hvordan eleven kan hjelpes.

 

Les mer

KURS FOR NÆRINGSLIV OG FORVALTNING

 

Lær å skrive kort og presist - unngå å bli misforstått!

 

Kurset legges opp i nært samarbeid med oppdragsgiver. Målet er at deltakerne skal bli språklig bevisste og kritiske til egne tekster.

 

Les dokumenter og fagtekster mer effektivt

 

Mange bruker lang tid på å lese tekster. Andre sliter med å få med innholdet og må lese en tekst mange ganger. Lesingen kan bli mer effektiv ved å bruke ulike lesemåter.

 

Les mer

PRIVATELEVER

 

Privatelever

 

Undervisning gis til barn, ungdom og voksne med ulike lesevansker.

 

Les mer

 

EKSAMENSLESING

 

Forberedelse til eksamen

 

Elever og studenter får veiledning og praksis i hvordan de kan bruke tiden effektivt før eksamen.

 

Les mer