Firmaet Lesekompetanse gir en grundig innføring i hvordan elevene kan bruke tiden før eksamen.

EKSAMENSlESING

Forberedelse til eksamen

 

Mange elever og studenter har nytte av å få veiledning i hvordan de bør angripe og få oversikt over lærestoffet før eksamen. Opplæringen gir en grundig innføring i hvordan elevene kan bruke tiden før eksamen. De får trening i å få oversikt over lærestoffet, systematisere det og kontrollere egen læring.

Firmaet Lesekompetanse gir en grundig innføring i hvordan elevene kan bruke tiden før eksamen.
Firmaet Lesekompetanse gir en grundig innføring i hvordan elevene kan bruke tiden før eksamen.