Firmaet Lesekompetanse tilbyr næringsliv og forvaltning kurs i skriving av klare og presise tekster.

Kurs for næringsliv og forvaltning

Lær å skrive kort og presist - unngå å bli misforstått!

 

Brev, rapporter, journaler, notater og referater skal leses av mange og kan være en virksomhets ansikt utad. Å uttrykke seg presist, uten rom for tolkning, er en kunst som kan læres.

 

For mange er det en utfordring å kommunisere skriftlig. Et budskap kan lett bli misforstått hvis språket er tungt, setningene lange og ordvalget upresist.

 

Kurset i presis kommunikasjon legges opp i samarbeid med oppdragsgiver. Et av målene er at deltakerne skal bli språklig bevisste og kritiske til egne tekster.

Les dokumenter og fagtekster mer effektivt

 

Mange bruker lang tid på å lese tekster. Andre sliter med å få med innholdet. Kurset gir innføring og trening i bruk av ulike lesemåter for å bedre leseforståelsen og lese mer effektivt.

 

Kurset legges opp i samarbeid med oppdragsgiver. Deltakerne lærer ulike måter å angripe en tekst på og hvordan de skal fordype seg for å få mest mulig ut av teksten. De arbeider med ulike teksttyper for å forstå hvordan man endrer lesemåte avhengig av teksttype og mål med lesingen.

 

Firmaet Lesekompetanse tilbyr næringsliv og forvaltning kurs i skriving av klare og presise tekster.
Firmaet Lesekompetanse tilbyr næringsliv og forvaltning kurs i skriving av klare og presise tekster.
Firmaet Lesekompetanse tilbyr næringsliv og forvaltning kurs i skriving av klare og presise tekster.