Firmaet Lesekompetanse gir privattimer i lesing, læringsstrategier (studieteknikk) og skriving.

Lese- og skrivetrening

Grunnleggende leseopplæring

 

Undervisning til enkeltelever gis ut fra eventuell logopedrapport, elevsamtale og samtale med foresatte. Det vil si at undervisningen tilpasses eleven og legges opp med utgangspunkt i elevens vansker. Ofte kan det være nødvendig å gå tilbake til den første leseopplæringen hvis eleven har mistet deler av den. Deretter bygges elevens leseferdighet gradvis opp. Opplevelse av å mestre står hele veien sentralt i opplæringen.

Læringsstrategier

 

Mange elever og studenter vil ha nytte av å kunne et variert utvalg læringsstrategier. Det kan ofte være vanskelig å komme gjennom store tekstmengder flere ganger. Derfor er det viktig å kunne og å bruke effektive strategier.

 

Strategiene forklares, og deltakerne skal selv arbeide seg gjennom et bredt utvalg strategier.

 

Undervisningen kan gis til enkeltpersoner eller til grupper som ønsker å bli mer effektive i sin lesing og læring.

Firmaet Lesekompetanse gir privattimer i lesing, læringsstrategier (studieteknikk) og skriving.
Firmaet Lesekompetanse gir privattimer i lesing, læringsstrategier (studieteknikk) og skriving.