Firmaet Lesekompetanse gir opplæring i lesing og skriving.

OM LESEKOMPETANSE

Firmaet Lesekompetanse er en virksomhet innenfor lese- og skrivetrening. Når det gjelder lesing, er grunntanken å spre kunnskap om og gi opplæring i hvordan leseferdighet kan bedres gjennom aktiv og systematisk bruk av læringsstrategier og god studieteknikk. Idéen bak skrivetreningen er å utvikle språklig bevissthet slik at den som skriver, blir i stand til å forbedre egne tekster ved hjelp av kritisk lesing.

 

Firmaet ble etablert i 2004.

 

Lesekompetanse retter seg mot alle nivåer innenfor skolesystemet, også høyskoler. Det arrangeres kurs og foredrag for lærere, elever og studenter der temaet er integrering av læringsstrategier i undervisningen.

 

Det arrangeres også lesekurs for elever i grunnskolen og videregående skole i tillegg til opplæring av leselærere.

 

I forbindelse med eksamen kan firmaet veilede elever og studenter i hvordan de bør arbeide i tiden fram til eksamen for å kunne forberede seg på best mulig måte.

 

Lesekompetanse påtar seg i tillegg oppdrag fra næringsliv og forvaltning. Firmaet tilrettelegger kurs i skriving av for eksempel notater, rapporter og journaler. I tillegg kan effektiv lesing være tema.

 

Firmaet henvender seg også til enkeltpersoner, både barn og voksne, som har vansker med lesing og tekstforståelse og derfor trenger lesehjelp.  Noen har dysleksi, andre leser sakte og mange har for dårlig grunnleggende leseferdighet til å kunne nyttiggjøre seg det de leser. Det reduserer effektiviteten i skolearbeid og studier og hemmer læring.

Merete Wennevold har lang erfaring fra næringsliv og videregående skole. Hun holder årlige forelesninger i skriving på landets fire politihøgskoler. Universitetet i Agder har gjennom de siste årene engasjert henne til oppdragsundervisning i skriving. Hun har vært innleid som kursholder i Oslo kommune og har arbeidet med voksne, minoritetsspråklige elever. I tillegg til å ha holdt kurs for flere tusen lærere, er hun hvert år foreleser på Østlandsk lærerstevne.

 

Merete Wennevold er lektor. Hun har hovedfag i nordisk språk og litteratur og har lesing og læringsstrategier som spesialområde. Som støttefag har hun blant annet spesialpedagogikk.

 

Referanser oppgis på forespørsel.

 

 

Firmaet Lesekompetanse gir opplæring i lesing og skriving.
Firmaet Lesekompetanse gir opplæring i lesing og skriving.